Mbrojtja e të dhënave

Organi përgjegjës dhe të drejtat e personit në fjalë.

 1. Përgjegjës

Organi përgjegjës dhe të drejtat e personit në fjalë.

Outwork SH.P.K. është organi përgjegjës për mbledhjen, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave tuaja personale në kuptimin e Ligjit Federal për Mbrojtjen e të Dhënave. Outwork SH.P.K. mund të kontaktohet si organi përgjegjës duke përdorur detajet e kontaktit më poshtë:

 

Outwork SH.P.K.
10,000 Prishtinë

 

Ju mund të merrni informacione në lidhje me të dhënat tuaja të ruajtura me ne në çdo kohë pa pagesë, si dhe të kërkoni të drejtën tuaj për korrigjim, bllokim ose fshirje të të dhënave tuaja. Për ta bërë këtë, kontaktoni detajet e kontaktit të lartpërmendur. Nëse dëshironi të kundërshtoni mbledhjen, përpunimin ose përdorimin e të dhënave tuaja nga Outwork SH.P.K. në përputhje me këto rregullore të mbrojtjes së të dhënave në tërësi ose për masa individuale, mund të dërgoni kundërshtimin tuaj me email ose letër në detajet e kontaktit të lartpërmendur.

 

 1. Kushtet e Përdorimit

Kjo faqe në internet operohet nga Outwork Sh.P.K. Përmbajtja në dispozicion në këtë uebfaqe është vetëm për informacion. Çdo përgjegjësi për çfarëdo dëmi që vjen nga përdorimi i faqes në internet ose nga informacioni i disponueshëm në të është i përjashtuar.

 

Në veçanti, asnjë përgjegjësi nuk pranohet për aktualitetin, tërësinë dhe korrektësinë e përmbajtjes. Përgjegjësia për lidhje me faqet e internetit të palëve të treta dhe përmbajtja e faqeve të tilla të internetit është gjithashtu e përjashtuar. Mund të ndodhë që emailet të mos dorëzohen ose nuk dërgohen me kohë. Prandaj ju kërkojmë që të na dërgoni mesazhe kritike ose të rëndësishme me postë të rregullt (me provë marrjeje) ose përmes korrierit. Kur përdorni postë elektronike, ju rekomandojmë të kërkoni konfirmimin e marrjes nga marrësi.

 

Nëse dyshoni, duhet të kontaktoni marrësin e synuar përmes telefonit. Nëse nuk është cekur ndryshe, Outwork SH.P.K. mban të drejtat për të gjithë përmbajtjen (imazhet, tekstet, markat, etj.) të përdorura në këtë faqe interneti. Përdorimi i tyre pa pëlqimin e shprehur paraprak të Outwork SH.P.K. është i ndaluar. Marrja automatike e plotë ose e pjesshme e automatizuar ose shfaqja e përmbajtjes së kësaj faqe interneti duke përdorur pajisje teknike (të tilla si programe zvarritjeje / merimangash në internet, motorët metasearch, inkuadrim) është e ndaluar.

 

 1. Qëllimi i deklaratës për mbrojtjen e të dhënave

3.1. Outwork SH.P.K. është operatori i platformës www.tugja.com, përmes së cilës siguron shërbime në internet dhe në internet për klientët.

 

Mbrojtja e të dhënave është e rëndësishme për Outwork SH.P.K.. Outwork SH.P.K. zbaton rregulloret dhe rregulloret e zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave.

 

3.2. Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave tregon se si Outwork SH.P.K. trajton të dhënat personale dhe në veçanti shpjegon se cilat të dhëna personale përpunojnë Outwork SH.P.K. dhe për cilat qëllime përpunohen këto të dhëna. Ai gjithashtu përshkruan se si të dhënat personale të mbledhura mund të kontrollohen, korrigjohen ose fshihen.

 

3.3. Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave nuk shtrihet në ndonjë lidhje të jashtme që çon në oferta nga palët e treta. Rregulloret e mbrojtjes së të dhënave të ofruesit përkatës zbatohen për këto oferta.

 

3.4. Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave është një pjesë integrale e Kushteve dhe Kushteve të Përgjithshme të Outwork SH.P.K..

 

 1. Të dhënat personale

Outwork SH.P.K. respekton intimitetin e klientëve të tij dhe mbledh vetëm të dhëna personale (siç janë emri, adresa, adresa e emailit) nëse ato:

 • janë siguruar vullnetarisht nga klienti (në veçanti: emri, mbiemri, adresa, numri i celularit, adresa e emailit ose numri i TVSH-së); ose
 • të mbledhura automatikisht nga cookies.

 1. Përdorimi i të dhënave personale

5.1. Të dhënat e paraqitura nga klienti në Outwork SH.P.K. mund të përdoren nga Outwork SH.P.K. si më poshtë:

 

Të krijojë një llogari të klientit dhe të përmbushë detyrimet e tjera kontraktuale;

Për qëllime të marketingut, në veçanti për të kuptuar më mirë nevojat e klientëve dhe për të përmirësuar shërbimet Outwork SH.P.K.;

Për të bërë biznes me klientin. Për këtë qëllim, Outwork SH.P.K. gjithashtu mund t’i dërgojë të dhënat e transmetuara nga klienti tek partnerët e shitjes dhe bashkëpunimit të Outwork SH.P.K. brenda dhe jashtë shtetit. Asnjë person tjetër nuk është në dijeni të të dhënave personale.

 

5.2. Qasja në të dhënat personale është e kufizuar për ata punonjës, si dhe partnerë të shitjes dhe bashkëpunimit që duhet të dinë këto të dhëna. Personat dhe kompanitë në fjalë janë të detyruara të ruajnë konfidencialitetin dhe të respektojnë ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave.

 

Outwork SH.P.K. kurrë nuk do të shesë ose tregtojë të dhëna personale palëve të treta.

 

 1. Mbrojtja e të dhënave

Duke hyrë në këtë faqe në internet, ju pranoni që të dhënat tuaja të përpunohen në përputhje me këtë politikë të privatësisë.

 

Ne përdorim cookie (Outwork SH.P.K.) në faqe të ndryshme për ta bërë vizitën në faqen tonë më tërheqëse dhe për të mundësuar përdorimin e funksioneve të caktuara. Cookies janë skedarë të vegjël teksti që ruhen në kompjuterin tuaj. Shumica e cookies që përdorim do të fshihen nga disku juaj në fund të seancës së shfletuesit (cookie të përkohshme).

 

Cookie të tjerë mbesin në kompjuterin tuaj dhe na mundësojnë të njohim kompjuterin tuaj herën tjetër që vizitoni (cookie të përhershme). Ju mund të vendosni shfletuesin tuaj në mënyrë që të mos pranohen cookie, të cilat mund të çojnë në kufizime në funksionalitetin e faqes së internetit. Uebfaqja jonë përdor shërbime të palëve të treta, në veçanti Google Analytics, një shërbim në internet analitik i siguruar nga Google Inc.

 

Shërbime të tilla mbledhin informacione dhe mund të përdorin cookie (gjithashtu të përhershme). Informacioni i gjeneruar në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti (përfshirë adresën tuaj të IP) transmetohet në serverët e ofruesve të tillë, të depozituar dhe përpunuar atje dhe mund të caktohet në llogarinë tuaj me këta ofrues. Ofruesit mund të përdorin këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes së internetit, për të përpiluar raporte mbi veprimtarinë e faqes në internet për operatorët e internetit dhe për të siguruar shërbime të tjera që lidhen me veprimtarinë e faqes në internet dhe përdorimin e internetit.

 

Ofruesit gjithashtu mund të transferojnë këtë informacion tek palët e treta ose në vendet ku mungon mbrojtja e duhur e të dhënave. Ju mund të kundërshtoni mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave nga Google Analytics në çdo kohë me efekt në të ardhmen, duke shkarkuar një shtesë të shfletuesit për të çaktivizuar Google Analytics dhe duke e instaluar atë për shfletuesin tuaj.

 

Mund ta gjeni shtesën e çaktivizimit këtu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Nëse nuk doni ofruesit të caktojnë të dhënat e mbledhura përmes faqes sonë në llogarinë tuaj të përdoruesit, duhet të dilni nga llogaritë e ofruesit përkatës (në veçanti çdo llogari Google) përpara se të vizitoni faqen tonë të internetit. Shërbimet e analizës së uebit (në veçanti Google Analytics) të përdorura në këtë uebfaqe mbledhin dhe ruajnë të dhënat nga të cilat krijohen profilet e përdorimit.

 

Këto profile përdorimi përdoren për të analizuar sjelljen e vizitorëve dhe vlerësohen për të përmirësuar dhe dizajnuar faqen tonë në internet në përputhje me kërkesat.

 

 1. E drejta e përdoruesit për të fshirë të dhënat

Sipas kërkesës, përdoruesit kanë të drejtë të marrin informacion falas për të dhënat personale që kemi ruajtur në lidhje me to. Për më tepër, përdoruesit kanë të drejtë të korrigjojnë të dhëna të pasakta, të revokojnë pëlqimin e tyre, të bllokojnë dhe fshijnë të dhënat e tyre personale, si dhe të drejtën për të paraqitur një ankesë tek autoriteti përgjegjës mbikëqyrës në rast se pranohet përpunimi i paligjshëm i të dhënave.

 

Të dhënat e ruajtura nga ne do të fshihen sa më shpejt që ato nuk kërkohen më për qëllimin e tyre të synuar dhe fshirja nuk bie ndesh me ndonjë kërkesë për mbajtje ligjore.

 

 1. Masat e sigurisë

8.1. Outwork SH.P.K. siguron masa sigurie për të parandaluar humbjen, keqpërdorimin ose ndryshimin e informacionit dhe të dhënave personale.

 

8.2. Konsumatori është i vetëdijshëm që transmetimet në internet nuk janë të sigurta. Sapo Outwork SH.P.K. ka marrë informacionin e transmetuar, ai i ruan në mënyrë të duhur atë në sistemet e tij.

 1. Përshtatja e deklaratës për mbrojtjen e të dhënave

Outwork SH.P.K. rezervon të drejtën të adaptojë këtë deklaratë të mbrojtjes së të dhënave në çdo kohë brenda kornizës së kërkesave ligjore.

 1. Mohimi i përgjegjësisë

Përmbajtja në dispozicion në këtë uebfaqe është vetëm për informacion. Në veçanti, ato nuk përbëjnë këshilla juridike. Çdo përgjegjësi për dëmet që vijnë nga përdorimi i faqes në internet ose nga informacioni i disponueshëm në të është i përjashtuar.

 

Në veçanti, asnjë përgjegjësi nuk pranohet për aktualitetin, tërësinë dhe korrektësinë e përmbajtjes.

 

© Outwork Sh.P.K. – Shkurt 2021, Versioni 1.0

The tugja.com platform provides you with the largest solution for buying, selling, letting or renting houses, cars, apartments, properties and all other products, or searching/publishing for jobs.
© tugja.com
The tugja.com platform provides you with the largest solution for buying, selling, letting or renting houses, cars, apartments, properties and all other products, or searching/publishing for jobs.
© tugja.com