Portali tugja.com
Portali tugja.com

Portali tugja.com

6. February 2021
Mirësevini në Portalin tugja.com

Portali tugja.com ju ofron të gjithë ata të cilët regjistrohen për herë të parë deri më datën 31. Gusht 2021, 100 shpalljeve falas, me mundësi paraqitje prej 90 ditë për secilën shpallje nga data e publikimit. Nëse dëshironi që shpalljet e juaja që të paraqiten në formë të reklamës, atëherë tugja.com është kujdesur që të ofroj këtë shërbim me një çmim simbolik, ku produktet e juaja do të listohen në faqen e par.

Qëllimi i portalit tugja.com është që të gjithë të kenë mundësinë për të shfrytëzuar benefitet e portalit që të shesin/blejnë ose lëshojnë/marrin me qira produktet, automjetet, shtëpitë, pronat, objektet afariste etj., në mënyrën më të avansuar të mundshme.

Finacimi dhe mirëmbajta e portalit tugja.com bëhet përgjithësisht nga kompania Outwork SH.P.K. në Prishtinë si dhe kompania iMATRIX GmbH në Zvicër. Financimi i reklamave tuaja në portalin tonë është një ndihmë për portalin e cila do të ndihmonte prezencen e portalit në rrjetet sociale apo mediatike, nga ku nënkuptohet edhe prezenca juaj.

The tugja.com platform provides you with the largest solution for buying, selling, letting or renting houses, cars, apartments, properties and all other products, or searching/publishing for jobs.
© tugja.com
The tugja.com platform provides you with the largest solution for buying, selling, letting or renting houses, cars, apartments, properties and all other products, or searching/publishing for jobs.
© tugja.com